Dušan Dušek, básnik, prozaik a čestný občan Šaštína-Stráží vo svojom príhovore píše: „Kniha o Šaštíne-Strážach je živá voda. Môžete sa v nej kochať históriou a pamiatkami, spomínať na ľudí, ktorí v ňom žili a žijú. Oceniť ju. Vziať ju ako ponuku na rozhovor.“

Autor Štefan Ovečka sa od mladosti zaujímal o históriu a dejiny Šaštína-Stráží, 9 rokov písal kroniku mesta. Jeho materiály a poznatky boli a sú bohatým zdrojom pri tvorbe dokumentov o histórii a súčasnosti mesta. Písal články, pomáhal študentom pri tvorbe SOČ i diplomových prác. Monografia je prirodzeným vyústením jeho celoživotnej záľuby. 50 rokov zhromažďoval informácie a výstrižky o obci, v prvopočiatkoch najmä o histórii futbalu a telovýchovy. Keď vedenie mesta oslovilo Štefana Ovečku pripraviť publikáciu, jeho zbierky a domáci archív dostali inú podobu: „Mal som príležitosť pretaviť celoživotnú záľubu do niečoho hmotného, niečoho, čo bude mať hodnotu nielen pre mňa, ale najmä pre budúce generácie,“ vyznal sa. Príprava materiálov bola náročná, pre monografiu týchto rozmerov bolo potrebné doplniť domáci archív o ďalšie zdroje. „Veľa času som strávil medzi zaprášenými knihami a časopismi v archívoch na Slovensku. Za cenný zdroj pri písaní považujem i noviny Nová dedina, neskôr Záhorák,“ spomína autor a dopĺňa: „Absolvoval som týždenný maratón v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 12 hodín denne nad materiálmi. Vďaka kontaktom som sa dostal aj po vtedy tzv. zakázané materiály.“ Cení si aj pomoc a podporu od vedenia mesta.

V knihe je teraz všetko na jednom mieste –  základné údaje o meste, histórii, športe. Taký súkromný dejepis mesta.

460-stranovú publikáciu Šaštín-Stráže uviedlo mesto do života na jeseň 2018 pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky.

Atis_2019