Pálffyovci patria k mladším uhorským aristokratickým rodom. Zo zemianskeho stavu na začiatku 16. storočia sa cez titul grófsky a barónsky prepracovali postupne až k právu užívať titul kniežací, a to hneď vo dvoch vetvách rodu. Dejiny mesta sa začali spájať s rodom Pálffy od roku 1622, kedy Pavol IV. Pálffy nadobudol do vlastníctva Plavecké panstvo. Uplynuli 3 storočia - v novembri 1918 opustil knieža Mikuláš XIII. Pálffy spolu so svojou manželkou Margitou, rod. Zichy, malacký kaštieľ.

Téma Pálffyovcov vzbudzuje záujem nielen verejnosti, ale aj odborníkov. V roku 2018 pripravilo malacké Múzeum Michala Tillnera v spolupráci s bratislavským Štátnym archívom výstavu Pálffyovci, ktorú videlo len počas letnej sezóny asi 2 500 návštevníkov. V septembri múzeum zorganizovalo vedeckú konferenciu, ktorej ústrednom témou boli Pálffyovci. Publikácia je výstupom z konferencie, obsahuje príspevky historikov k danej téme vrátane obrazového materiálu.  

Atis_2019