JUDr. Janko Blaho (15. 9. 1901 Skalica - 24. 4. 1981 Bratislava), významná postava hudobného života a prvý slovenský profesionálny operný spevák, zanechal obdivuhodné zberateľské dielo. Jeho láska k hudbe vyplývala z rodinného prostredia, z lásky k rodnej Skalici a Záhoriu. Vďaka svojej pracovitosti a vitalite až do vysokého veku sa mu podarilo zozbierať 1 224 piesní a v rokoch 1948 - 1986 vydať šesť spevníkov Záhorácké pjesňičky, čo je doteraz najobsiahlejší a najhodnotnejší ucelený korpus piesní zo Záhoria.

Publikácia sumarizuje vydania 6 spevníkov, z ktorých každý mal pri svojom vydaní inú podobu. Spevníky vychádzali v rôznych nákladoch a úpravách, dnes ich môžeme nájsť pri troche šťastia už len v antikvariátoch. „Pôvodné spevníky sme abecedne zjednotili, nanovo prepísali noty i texty piesní. Doplnili sme index obcí a žánrovú charakteristiku piesní. Súčasťou vydania sú i odborné štúdie Vladimíra Godára a moja. Pri korektúrach záhoráčtiny nám pomohla prof. Eva Fordinálová, znalkyňa nášho nárečia,“ približuje prácu na publikácii Peter Michalovič, muzikológ a editor Záhoráckych pjesňiček.

Na otázku, prečo sa Záhorské múzeum rozhodlo vydať Záhorácke pjesňičky, odpovedá editor knihy protiotázkou: „A kto iný by mal opätovne spracovať a vydať súborné dielo Záhoráka Janka Blaha, ak nie práve Záhorské múzeum? Záhorácke pjesničky boli naša dlhodobá úloha a dnes už môžem s uspokojením konštatovať, že aj splneným prianím,“ uzatvára svoje rozprávanie.

Atis_2019